UG „Budućnost“ o nasilju u porodici na studijskoj posjeti u Bugarskoj

Studijska posjeta organizacijama koje rade sa žrtvama i počiniocima porodičnog nasilja održana je u periodu od 20. do 22. juna 2017. godine u glavnom gradu Bugarske- Sofiji. Čast da na ovom značajnom međunarodnom događaju, kao jedini predstavnici Bosne i Hercegovine, predstavi rad svoje organizacije, imalo je i Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče.

Pored UG „Budućnost“, događaju koji je organizovala Evropska mreža za rad sa počiniocima nasilja u porodici  WWP EN sa sjedištem u Berlinu, su prisustvali i predstavnici šest organizacija iz Italije, Gruzije, Albanije, Kipra i Velike Britanije.

Domaćin ove studijske posjete bila je Bugarska fondacija za rodno istraživanje iz Sofije. Učesnici su tokom tri dana imali priliku da razgovaraju sa nacionalnom koordinatoricom za nasilje u porodici iz Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske Penkom Stojanovom, kao i sa predstavnicima policije, centara za socijalni rad i brojnih nevladnih organizacija iz Sofije.

„Obišli smo kancelarije nekoliko nevladinih organizacija iz Sofije koje rade sa djecom i ženama žrtvama porodičnog nasilja, kao i sa počiniocima nasilja i stekli uvid u njihov rad i probleme sa kojima se suočavaju što je bilo dragocjeno iskustvo koje sam ponijela u Modriču, a imala sam priliku i da im predstavim modele našeg rada i upoznam ih sa praksom i iskustvima naše organizacije. Glavni problemi sa kojima se susreću nevladine organizacije u Sofiji uglavnom su vezani za Istambulsku konvenciju i činjenicu da ona još uvijek u Bugarskoj nije ratifikovana, te se rad sa počiniocima nasilja još uvijek svodi isključivo na njihove sposobnosti i zalagačke aktivnosti koje preduzimaju da bi ubijedili sud i tužilaštvo da se psihosocijalni tretman, kao zaštitna mjera koju je prepoznala i Istambulska konvencija, provodi češće“, rekla je portparol Udruženja, Dajana Ilić i dodala da je posjeta bila značajna i zbog uvezivanja sedam organizacija iz šest zemalja čiji učesnici su prisustvovali ovoj trodnevnoj posjeti u Bugarskoj.

Leave A Comment