Inicijativa za definisanje adekvatnog pravnog okvira koji bi uredio pitanje funkcionisanja SOS telefonske linije, a posljedično i odgovarajućih izdvajanja

Ova inicijativa podnijeta je u okviru realizacije projekta „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja“ finansijski podržanog od strane Evropske unije, a koji zajednički realizuju UG „Budućnost“ Modriča i Fondacija INFOHOUSE  Sarajevo, koji ima za[…]